Tænk på fremtiden - investér i folkeskolen

200 medlemmer mødte i fredags op til kredsens generalforsamling og gav opbakning til en resolution, hvori de lokale politikerne opfordres til at lave en investeringsplan for folkeskolen.

Skolerne har igennem en årrække oplevet massive besparelser. Der er kommet langt flere elever i klasserne. I dag går 24 pct. af eleverne i Frederikshavn Kommune i MEGA-klasser med over 25 elever. I Hjørring Kommune er det hele 40 pct. af eleverne.

 
Der er de seneste 10 år nedlagt mere end 375 lærerstillinger i Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Kun halvdelen af stillingsnedlæggelserne kan begrundes i elevtalsfald. Resten skyldes besparelser, skolenedlæggelser og flugten til privatskolerne.
 
Oveni besparelserne er elevernes timetal øget med 30 pct.
 
De mange elever i klasserne kombineret med stadigt færre lærere forringer mulighederne for at tilrettelægge undervisningen med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Samtidig bliver inklusionsopgaven vanskeligere, og de svage elever risikerer at blive taberne - stik imod folkeskolereformens mål om at mindske betydningen af den sociale arv.
 
Generalforsamlingen noterer sig, at der er en politisk erkendelse af, at besparelserne på folkeskolerne er gået alt for vidt. Det er derfor glædeligt, at byrådet i Frederikshavn Kommune har afsat 5 mio. kr. ekstra til lærernes forberedelse, og at byrådet i Hjørring Kommune har afsat yderligere 4 mio. kr. til klasser med mange elever. Det er en god start og et skridt på vejen mod at skabe bedre rammer for at drive god skole.
 
Men der er brug for, at den politiske erkendelse følges op af en egentlig investeringsplan for folkeskolen:

  • Sæt klassekvotienterne ned. Vi foreslår makimalt 24 elever i klassen.
  • Sæt lærernes undervisningstimetal ned. Vi foreslår, at lærerne maksimalt skal undervise 25 lektioner om ugen.
  • Afsæt midler til flere hænder i inklusionsindsatsen. Vi foreslår, at der afsættes ekstra midler til to-lærerordninger.

Og så er der brug for en handleplan for bygningsrenovering, så alle skoler får optimale rammer for undervisningen.

Husk at fremtiden starter i skolen. Invester i folkeskolen nu!

Generalforsamlingens resolution kan læses her

Emner

Målgruppe