Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen består af kredsformand samt 3 kredsstyrelsesmedlemmer fra Hjørring kommune og 3 kredsstyrel-sesmedlemmer fra Frederikshavn/Læsø kommuner.
Kredstyrelsen Juni 2019

Formand, øvrige kredsstyrelsesmedlemmer og kredsens kongresdelegerede vælges på den ordinære generalforsamling i lige årstal. Valgperioden er sammenfaldende med kongressens valgperiode. 

Kredsstyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer. Næstformanden vælges af og blandt kredsstyrelsens medlemmer. Kredskassereren udpeges af og blandt kredsstyrelsens medlemmer. 

Kredsstyrelsen pr. 1. april 2018:

 

Lars-Busk-Hansen

Formand: Lars Busk Hansen, Hjørring

Tom-Kærgaard

Næstformand og FTR, Hjørring: Tom Kærgaard Nielsen, Hjørring

Mads-Christensen

FTR, Frederikshavn: Mads Christensen, Frederikshavn

René Borup Dehn

Kredsstyrelsesmedlem: René Borup Dehn, Torslev skole, Frederikshavn

Helleweile

Kredsstyrelsesmedlem: Helle Weile Larsen, Vrå skole, Hjørring

Anne-Dahl

Kredskasserer og kredsstyrelsesmedlem: Anne Dahl, Aalbæk skole, Frederikshavn

  Lars Bidstrup Hansen2

Kredsstyrelsesmedlem: Lars Bidstrup Hansen, Muldbjergskolen, Hjørring